Elżbieta Jastrzębska

Jestem dyplomowanym nauczycielem języka niemieckiego oraz języka angielskiego, z uprawnieniami do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Praca z uczniami, na różnych poziomach nauczania, daje mi dużo satysfakcji.
Wciąż pogłębiam moją wiedzę i stale uczestniczę w licznych kursach doskonalących moje umiejętności z zakresu wykonywanego zawodu. Lubię podejmować nowe wyzwania edukacyjne. Mój staż z zawodowy to 20 lat.