Junior START!

 

Kursy uczące mówić.

Zajęcia prowadzone w języku angielskim przy pomocy efektywnych metod pozwalają naszym kursantom osiągać wysoki poziom językowy.

Wykwalifikowani i profesjonalni lektorzy z doświadczeniem w nauczaniu przygotowują również do egzaminów ósmoklasisty.

Tematyka zajęć bazuje na programie realizowanym w szkołach publicznych jednak znacznie go poszerza. Niewielka liczebność grup pozwala na zindywidualizowane podejście do każdego dziecka.

Udział w kursach języka angielskiego w START! otworzy Twoje dziecko  na świat, ułatwi mu komunikację we współczesnym świecie, obudzi w nim motywację i chęć do nauki.

 

 

Junior START! klasy 2-8

Kurs obejmuje 64 spotkania

PODRĘCZNIK GRATIS przy uczestnictwie w całym kursie i zapisie do 15 września

RABAT KONTYNUACYJNY DLA STAŁYCH KLIENTÓW 100 ZŁ odejmowany od ostatniej czerwcowej raty

RABAT RODZINNY DLA DRUGIEGO I KOLEJNEGO CZŁONKA RODZINY 50 ZŁ odejmowany od ostatniej czerwcowej raty

Zapisz na kurs:

Kalendarz zajęć